Bufor BU Net3 przeznaczony jest do zbierania danych o połączeniach telefonicznych w małych i średnich instalacjach. Dane z central przyjmuje w standardzie RS232 a oddaje w standardzie TCP/IP poprzez sieć LAN/WAN lub bezpośrednio do komputera przy użyciu specjalnego kabla sieciowego.

Kluczowe korzyści z zastosowania BU Net3:

 • Prosta instalacja – bufor automatycznie dostraja się do parametrów nadawania centrali.
 • Konfiguracja programowa i łatwość instalacji – bufor jest fabrycznie przygotowany do pracy, wstępnie skonfigurowany. Ma możliwość zdalnej konfiguracji; zmiany w konfiguracji mogą być dokonywane programem BuConf lub zwykłym terminalem.
 • Dwukierunkowy port wejściowy – możliwość pobierania danych oraz serwisowania centrali zdalnie.

Bufor po połączeniu ze źródłem danych i zasilania na bieżąco zbiera wszystkie dane wysyłane po łączach RS232 np. dane taryfikacyjne z centrali telefonicznej. Dane pobierane są również podczas transmisji danych z bufora do komputera oraz sesji serwisowych. Akceptowane są dane ASCII lub binarne.

Bufor pracuje ze wszystkimi typami central telefonicznych Współpracuje z programem taryfikacyjnym Telbaza, Telbaza SQL oraz programami innych producentów.

Dostęp do danych zgromadzonych w buforze odbywa się za pomocą protokołu TCP/IP, ale poprzez nakładkę Tibbo konwertującą TCP/IP jako wirtualny port COM.

Bu Net3 może opcjonalnie pracować z modemem zewnętrznym. Jest to możliwe dzięki wbudowanemu wewnątrz portowi RS232.

Charakterystyka bufora BU Net3

Poniżej zestawiono podstawowe cechy i funkcje bufora BU Net3.

Pamięć

 • Pojemność: 512KB, 1MB, 2MB
 • 1MB pamięci, przy włączonej kompresji, mieści ok 25000 rekordów (po 80 znaków).
 • Skuteczność kompresji dla danych ASCII: około 2,5:1
 • Organizacja pamięci – FIFO (pierwszy wchodzi, pierwszy wychodzi)
 • Wybór sposobu działania pamięci po zapełnieniu: nadpisywanie najstarszych danych lub blokada przyjmowania
 • Podtrzymywanie pamięci danych – 12 miesięcy

Port In

 • Przyłącze RS232 portu do odbierania danych z centrali – dwukierunkowe, możliwość odbierania danych i konfigurowania centrali
 • Parametry transmisji ustawiane ręcznie lub automatycznie dostrajane do parametrów nadawania źródła danych
 • Złącze DB9 (męskie), zawiera wszystkie sygnały standardu RS232
 • Szybkość transmisji 300-57600 b/s
 • Pracuje z protokołami RTS/CTS i XON/XOFF

Port Out

 • Gniazdo RJ45 do sieci LAN
 • Parametry transmisji ustawiane
 • Wewnątrz obudowy jest opcjonalnie włączane gniazdo RS, które:
 • zawiera wszystkie sygnały standardu RS232
 • Szybkość transmisji 300-57600 b/s
 • Pracuje z protokołami RTS/CTS i XON/XOFF
 • Można wyprowadzić na zewnątrz jako PortOut RS lub podłączyć modem zewnętrzny.

Tryby pracy

 • Simple buffer – transmisja bez protokołu
 • Contec – parametry portu OUT stałe. Transmisja z protokołem
 • OEM – parametry portu IN i OUT i inne ustawienia wg uzgodnienia z zamawiającym. Transmisja bez/z protokołem

Zasilanie

 • 220V AC lub 12..72V DC lub 12…72V DC z separacją galwaniczną zasilania
 • 1,5W

Wymiary

 • 125 x 175 x 40 mm