Bufor BUENO umożliwia budowę centralnego systemu zbierania danych o połączeniach z wielu odległych central telefonicznych. Bufor dołączony lokalnie do centrali telefonicznej zbiera wysłane przez centrale dane o połączeniach. Może pracować z centralami wysyłającymi dane przez łącza RS232 lub przez łącze IP. Transfer danych z buforów do Centrum Taryfikacji odbywa się poprzez sieć lokalną (LAN) bądź rozległą (WAN).

 • Szybka transmisja – wbudowany interfejs sieciowy 10base-T z protokołem TCP/IP umożliwia szybką i bezpieczną transmisję danych zgromadzonych w buforze.
 • Uniwersalność – może zbierać dane ze wszystkich central, zarówno tych wysyłających dane poprzez łącza RS232 jak centrale wykorzystujące do tego celu łącze IP
 • Bezpieczeństwo i poufność danych – stała gotowość do pracy, szyfrowanie danych, systemy haseł, protokoły transmisji oraz alarmy zapewniają bezpieczeństwo gromadzenia, przechowywania i transmisji danych.
 • Sygnalizacja zagrożeń danych – bufor wykrywa różne sytuacje zagrożenia danych i przekazuje komunikaty alarmowe do centrum nadzoru oraz uruchamia alarm lokalny.
 • Łatwość obsługi – zamawiany bufor może być skonfigurowany fabrycznie zgodnie z podanymi przez Kupującego paramertami pracy. W centralach z portem RS232 automatycznie dostraja się do parametrów nadawania. Obsługa bufora możliwa jest z dowolnego komputera w sieci, przez specjalny program konfiguracyjny lub przy pomocy standardowego narzędzia – klienta TFTP.

Charakterystyka bufora BUENO

Poniżej zestawiono podstawowe cechy i funkcje bufora BUENO.

Pamięć

 • Pamięć typu flash, nieulotna
 • Pojemność pamięci: 25MB – ok 500 tys. rekordów
 • Organizacja domyślnie „bębnowa,” po zapełnieniu pamięci nowe dane zastępują najstarsze.

Interfejs LAN

 • Pracuje jako port pobierania danych z central IP i oddawania danych poprzez sieć LAN/WAN
 • Przyłącze Ethernet 10T
 • Adres IP stały lub nadawany automatycznie (DHCP)
 • Protokół TCP dla sieci IP
 • Protokół FTPT i rozszerzony TFTP

Pobieranie danych CDR z central

Port RS232 – centrale z wyjściem szeregowym

 • Automatyczne dostrajanie do parametrów nadawania centrali. Ustawianie ręczne.
 • Szybkość transmisji 1200 – 57600 b/s
 • Obsługa wszystkich sygnałów standardu RS232
 • Kontrola przepływu (pełny RTS/CTS)

Protokoły – możliwość implementacji indywidualnych protokółów (opcja)

 • Port TCP/IP – centrale IP
 • Pobieranie danych CDR przez TCP/IP (klient lub serwer)
 • Możliwość pracy z protokołem (opcja oprogramowania bufora) opracowywanym wg potrzeb centrali

Transfer danych do centrum

Port TCP/IP

 • Bufor pracuje jako serwer TFTP
 • Odczyt danych „nowych” lub całej pamieci bufora

Poufność danych

 • Szyfrowanie danych podczas transmisji
 • System uprawnień i kody dostępu
 • Autoryzacja dostępu do bufora, przez hasło lub logowanie przez NAS (Radius)
 • Dostęp do bufora dla tylko wybranych użytkowników sieci

Bezpieczeństwo danych

 • Transmisji w protokole
 • Wewnętrzny UPS. Obsługuje 1sek. zanik napięcia. Zabezpiecza poprawną pracę przy zanikach zasilania.
 • logi zdarzeń.

Alarmy

Rozpoznawane zdarzenia:

 • Brak połączenia z centralą
 • Brak nowych danych, w określonym czasie
 • Błędy danych na porcie wejściowym
 • Przekroczony próg zapełnienia pamięci
 • Wykrycie komunikatu alarmowego (dowolna sekwencja znaków)
 • Alarm zewnętrzny. (2 wejścia, sygnał napięciowy)

Reakcje alarmowe

 • Komunikat alarmowy (pakiet IP, e-mail, SMS )
 • Włączenie urządzenia zewnętrznego (wyjście przekaźnikowe)
 • Informacja do systemu SNMP
 • Wysłanie informacji do zewnętrznego serwera (SysLog)
 • Brzęczyk

Serwis

 • Zdalny dostęp z dowolnego komputera w sieci
 • Konfiguracja alarmów
 • Konfiguracja uprawnień
 • Odczyt logów
 • Serwisowy odczyt całej pamięci
 • Redefinicja wszystkich parametrów bufora

Zasilanie

 • Z UPS 220 VAC – zasilacz zewnętrzny 220VAC/12 VDC.
 • Z akumulatorów centrali. Wbudowana przetwornica 12… 72 VDC z separacją galwaniczną.

Wymiary

 • 170 x 190 x 44 mm
 • Ciężar 0.5 kg