BUENO – bufor danych 25MB z interfejsem TCP/IP

BUENO – bufor danych 25MB z interfejsem TCP/IP

Bufor BUENO umożliwia budowę centralnego systemu zbierania danych o połączeniach z wielu odległych central telefonicznych. Bufor dołączony lokalnie do centrali telefonicznej zbiera wysłane przez centrale dane o połączeniach. Może pracować z centralami wysyłającymi...