Telbaza SQL

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii program Telbaza ewoluował do postaci spełniającej rosnące wymagania rynku. Najnowszy produkt z rodziny Telbaza to Telbaza SQL. Dzięki zastosowaniu „silnika” bazy danych SQL jest lepiej przystosowany do pracy w systemach o dużej liczbie przetwarzanych danych, zwłaszcza obsługujących wiele lokalizacji, oraz sprawnej integracji z innymi systemami biznesowymi w firmie. Program charakteryzuje się dużą stabilnością i szybkością przetwarzania. Zachowuje pełną funkcjonalność programu Telbaza i posiada kilka dodatkowych funkcji istotnych dla instalacji zaawansowanych Na płycie instalacyjnej programu TB SQL znajduje się bezpłatna wersja serwera Micsrosoft SQL.

Moduły dodatkowe programu Telbaza SQL

Telbaza Net – to moduł raportowania dla Telbazy SQL, zastępuje NetReportera

Umożliwia dostęp do danych w Intranecie z dowolnego komputera pracującego w sieci, wyposażonego w przeglądarkę: Internet Explorer, Firefox lub Chrome. Dostęp do danych zabezpieczony jest przez login i hasło. Zakres dostępnych danych zależy od przydzielonych przez operatora uprawnień.

Uprawnienia definiowane są przez wskazanie fragmentu struktury organizacyjnej LW dostępnej dla użytkownika.
Dane uaktualniane są z częstotliwością kolejnych replikacji danych z systemu Telbaza do baz modułu TelbazaNet. Dostępna w programie wyszukiwarka ułatwia szybkie dotarcie do danych wybranego użytkownika. Raporty tworzone są dla wskazanego abonenta lub jednostki organizacyjnej i obejmują dane za wskazany okres.

Import HR – aktualizacja listy i struktury linii wewnętrznych

Program może importować dane organizacyjne: opisów abonentów i struktury organizacyjnej z innych systemów, co ma zastosowanie w przypadkach kiedy zachodzi potrzeba synchronizacji pomiędzy Telbazą a innym aplikacjami klienta.

Funkcja ta jest indywidualnie dostosowywana do konkretnej sytuacji. Przygotowanie programu wymaga ścisłej współpracy z administratorem systemu dostarczającego dane.

Dla central MD110 i BP250 firmy Ericsson opracowany jest moduł „Import DNA” zapewniający synchronizacje Telbazy z opisami abonentów wprowadzonymi do centrali.

Export F-K – dane do programów fakturujących i księgowych

Zebrane w bazach programu dane mogą być udostępniane innym aplikacjom np. systemom finansowo-księgowym. Funkcja jest każdorazowo indywidualnie dostosowywana do potrzeb klienta.

Ze służbami finansowymi klienta uzgadniane są: zawartości raportów, stosowane oznaczenia, form zapisu danych itp.

Ze służbami informatycznymi uzgadniane są zasady przekazywania danych: łącza, stosowane formaty zapisu danych, protokoły, itp.

Dane mogą być automatycznie przekazywane do działających w firmie systemów Finansowo – Księgowych.

CheckOp – rozliczanie faktur operatorów

Moduł umożliwia wczytywanie i przetwarzanie faktur operatorów do postaci rozliczenia kosztów faktury na poszczególne poziomy MPK zdefiniowane w CST i według zasad uzgodnionych z Klientem. Zawiera zestaw interfejsów do wczytywania do systemu danych z faktur poszczególnych operatorów (dla operatorów podstawowych dostarczających faktury w formie elektronicznej). Jeżeli do faktur dołączone będą wykazy połączeń (biling) w formie elektronicznej to również mogą zostać tymczasowo wciągnięte do systemu (jako CDR) i będą mogły być uwzględnione w raportach. Przewiduje się możliwość wielokrotnego wczytywania danych za jeden okres tzn. wczytania danych wstępnych i przetworzenia ich do raportów a później ponownego wczytania poprawionych np. po błędzie w danych otrzymanych od operatora. Wczytywanie danych od poszczególnych operatorów odbywa się w miarę ich otrzymywania (uwzględnia to istnienie różnic w okresach rozliczeniowych dla poszczególnych operatorów).

Autotar

Możliwość eksportu danych o połączeniach na potrzeby programów hotelowych

tel. (22) 835 61 16
fax (22) 835 67 13

email: biuro@contec.com.pl

Contec IT sp. z o.o. i wspólnicy sp. kom.
ul. Marymoncka 105 pok. 53/55 piętro 3
01-813 Warszawa – Bielany