Telbaza SQL

Connection network in dark servers data center room storage systems 3D rendering

Aktualna wersja uznanego programu taryfikacyjnego przeznaczony do rejestracji i rozliczania kosztów połączeń telefonicznych w centralach biurowych oraz w wielocentralowych systemach korporacyjnych. Sprawdzone i bezawaryjne rozwiązanie dla instalacji od 100 do 50000 linii. 

Podstawowe funkcje programu: 

  • obliczanie kosztów taryf – system przygotowany jest do obsługi wielu operatorów i planów taryfikacyjnych. Taryfy można modyfikować samodzielnie lub wczytywać pliki dostarczane przez Producenta w ramach usługi Aktualizacja Taryf. 
  • porównywanie taryf – na przykładzie rzeczywistych danych użytkownika można wybrać najkorzystniejszy plan taryfikacyjny. 
  • rozliczanie  kosztów – dostępne są raporty kosztowe według linii wewnętrznych, kodów osobistych, struktur organizacyjnych, centrów kosztowych, kodów tematycznych, linii miejskich i operatorów 
  • budowanie struktury organizacyjnej – porządkowanie rozliczanych abonentów według wielopoziomowej struktury organizacyjnej 
  • raportowanie – szeroki zakres filtrów i raportów  w formatach txt, xls, html. Możliwe jest drukowanie z użyciem edytowalnych szablonów wydruku lub wysyłanie pocztą elektroniczną. 
  • rozdzielanie połączeń prywatnych i służbowych oraz kontrolowanie wykorzystania przydzielonych limitów 
  • wystawianifaktur – faktury mogą obejmować oprócz połączeń również usługi wybierane według definiowanej przez użytkownika  listy.