Rewitalizacja wentylacji i klimatyzacji hali sprzedaży

bandwidth-close-up-computer-connection-1148820

Potrzeba: 

Jedna z hal dużej sieci handlowej skończyła 20 lat eksploatacji i sterowanie systemem wentylacji i klimatyzacji nadal działało skutecznie i bezawaryjnie ale nie realizowało oczekiwanych aktualnie podwyższonych wymagań dla jakości kontroli powietrza i obniżenia kosztów eksploatacji.   

Rozwiązanie: 

Zaproponowano rozwiązanie gdzie sterowniki lokalne central pozostają bez zmian a jedynie modyfikacji ulega system i sposób zarządzania tymi sterownikami tak by ich nastawy pracy umożliwiały uzyskanie nowych wymagań jakości i ekonomii działania. Zainstalowano na hali dodatkowe czujniki CO2 i temperatury i ich dane sa wykorzystywane do generowanie nowych zestawów nastaw dla istniejących sterowników.  

System sterowania operaty o sterowniki Saia-Burgess Controls (grupa Honeywell) 

Korzyści: 

  • Obniżenie kosztów eksploatacji  
  • Nowoczesna funkcjonalność bez konieczności wymiany sprzętu ani oprogramowania istniejących sterowników lokalnych