Konfiguracjia taryf występujących w programie. Nowe lub zaktualizowane taryfy można także importować do programu. W celu ułatwienia użytkownikom konserwację taryf producent świadczy usługę Aktualizacja Taryf polegającą na dostarczaniu gotowych do zaimportowania plików.

W ofercie aktualizacji taryf rozróżniane są dwa typy taryf:

Taryfy standardowe – podstawowe taryfy oferowane przez operatorów. Algorytmy obliczania kosztów dla taryf standardowych publikowane są w materiałach marketingowych. Producent posiada zestaw podstawowych taryf standardowych, zestaw ten jest sukcesywnie uaktualniany i rozszerzany o nowe taryfy standardowe.

Taryfy specjalne – taryfy zawierające indywidualne stawki wynegocjowane z operatorem. Producent oferuje przygotowanie specjalnego pliku taryfikacyjnego po dostarczeniu szczegółowego opisu zasad taryfikacji specjalnej.

Każdej taryfie przypisany jest termin jej wprowadzenia. Wbudowana w programie pamięć historii zmian taryf umożliwia automatyczne wykonanie raportów za okres, w którym nastąpiła zmiana taryfy. Dokładność systemu taryfikacyjnego zależy od tego czy w rekordach CDR występują wszystkie zrealizowane połączenia, czy informacje odpowiadają rzeczywistym parametrom połączeń oraz czy taryfy używane przez program są zgodne z taryfami operatora. Program może obsłużyć wielu operatorów, a każdy może mieć zdefiniowanych wiele taryf.