Aktywacja programów

Program zainstalowany bez numeru licencji działa jak program DEMO (minimalny zestaw funkcji, jedna lokalizacja i z ograniczeniem czasowym na 30 dni). Wprowadzenie numeru licencji podczas instalacji programu pozwala na pełne jego wykorzystywanie przez 30 dni. W tym...

Wsparcie techniczne SLA

Specjalne porozumienia z Klientem definiujące wsparcie techniczne dla jego instalacji: zakres – określa jakie usługi standardowe lub dostosowane do indywidualnych potrzeb są realizowane i jak są rozliczane Konfiguracja i diagnostykaPomoc techniczna Porady Aktualizacja...

Usługi serwisu

Usługa polegająca na wykonaniu na rzecz Klienta uzgodnionych prac technicznych. Może być realizowana bezpośrednio w czasie wizyty u Klienta, za pośrednictwem uzgodnionego systemu zdalnego dostępu lub w siedzibie Contec na podstawie danych otrzymanych od Klienta....

Aktualizacja taryf

Konfiguracjia taryf występujących w programie. Nowe lub zaktualizowane taryfy można także importować do programu. W celu ułatwienia użytkownikom konserwację taryf producent świadczy usługę Aktualizacja Taryf polegającą na dostarczaniu gotowych do zaimportowania...