Readery i konwertery

contec - 3

Stosowane są w rozwiązaniach, kiedy dane CDR nie są wczytywane z centralki za pośrednictwem bufora danych lub gdy przed wczytaniem wymagane jest wstępne przetworzenie surowych danych CDR z centrali do postaci wymaganej przez program. 

HTTPS Reader 

Umożliwia pobieranie danych szyfrowanych za pomocą protokołu HTTPS (Hypertext  Transfer Protocol Secure). 

IP Reader 

Czytanie danych nadchodzących po sieci TCP/IP. Może pracować jako serwer (nasłuchuje na TCP/IP i zapisuje dane o ile zostaną odebrane) lub jako klient (inicjuje połączenie z hostem i zapisuje dane udostępniane na hoście).  

FTP Reader 

Czytanie danych z serwerów FTP i TFTP.

CCM converter (interfejs CUCM) 

Oprogramowanie, które  umożliwia  pobieranie danych CDR z różnych wersji systemu Cisco. 

CSV Converter 

Przetwarzanie danych z formatu .csv do postaci .txt o stałej szerokości kolumn do łatwego wczytywania do Telbazy. 

XML Converter 

Przetwarza dane z plików w formacie .xml do postaci .txt o stałej szerokości kolumn do łatwego wczytywania do Telbazy. 

Asterisk Converter 

Przystosowany do współpracy ze standardową konfiguracja popularnych centralek IP Asterisk, budowanych w oparciu o oprogramowanie OpenSource. Odczytuje dane z tabeli połączeń i zapisuje do plików w formacie .txt o stałej szerokości kolumn.