Readery i konwertery

Stosowane w rozwiązaniach kiedy dane CDR nie są wczytywane z centralki za pośrednictwem bufora danych lub przed wczytaniem wymagane jest wstępne przetworzenie surowych danych CDR z centrali do postaci wymaganej przez program.

CCM converter (interfejs CUCM)

Oprogramowanie umożliwiające pobieranie danych CDR z systemu CUCM w wersjach 3, 4, 5, 6, 7 i 8 oraz CCME Router 4600 i przygotowujące je do postaci umożliwiającej dalsze przetwarzanie jak pozostałych danych CDR dostarczanych do systemu CST.

Dane wczytane z serwera Cisco są wstępnie przetwarzane (preprocessing) tak, że wielorekordowe zapisy dotyczące połączeń transferowanych i konferencyjnych zostają zamienione na rekordy indywidualne o sumie czasów zgodnej z czasem trwania transferu lub konferencji.

Dane o połączeniach pobierane są:

  • w systemach Cisco UCM pobierane są bezpośrednio z bazy systemu lub z plików *.csv
  • w systemach Cisco CME, należy w CCME uruchomić funkcje RadiusAccounting i kierować dane do rejestracja na zewnętrznym serwerze Radius (np. darmowy FreeRadius). Dane odczytane z bazy danych Radiusa, można eksportować do postaci pliku tak aby uzyskać rekord taryfikacyjny w zadanym formacie
FTP Reader

Czytanie danych z serwerów FTP i TFTP

IP Reader

Czytanie danych nadchodzących po sieci TCP/IP. Może pracować jako serwer (nasłuchuje na TCP/IP i zapisuje dane o ile zostaną odebrane) lub jako klient (inicjuje połączenie z hostem i zapisuje dane udostępniane na hoście). Port na którym działa jest konfigurowalny. Dane zapisywane są na pliku odczytywany przez program Telbaza. Często producenci modyfikują protokół dostosowując go do współpracy z wybranymi aplikacjami. Dla takich przypadków moduły IP Reader są specjalnie modyfikowane.

Obecnie dostępne są specjalne moduły IP Reader dla central:

  • Avaya – IPReaderARDT
  • Karel – IPReaderKarel
  • MCX Nexspan – IPReaderNexspan
  • Alcatel OXE – IPReaderOXE
CSV Converter

Przetwarzanie danych z formatu .csv do postaci .txt o stałej szerokości kolumn – umożliwia dalsze wczytywanie do programu Telbaza.

XML Converter

Przetwarza dane z plików w formacie .xml do postaci .txt o stałej szerokości kolumn – umożliwia dalsze wczytywanie do programu Telbaza.

Asterisk Converter

Przystosowany do współpracy ze standardową konfiguracja centralek IP Asterisk, budowanych w oparciu o oprogramowanie OpenSource. Odczytuje dane z tabeli połączeń i zapisuje do plików w formacie .txt o stałej szerokości kolumn – umożliwia dalsze wczytywanie do programu Telbaza.

tel. (22) 835 61 16
fax (22) 835 67 13

email: biuro@contec.com.pl

Contec IT sp. z o.o. i wspólnicy sp. kom.
ul. Marymoncka 105 pok. 53/55 piętro 3
01-813 Warszawa – Bielany