Bufory

Contec oferuje pełną gamę buforów dla zabezpieczenia danych CDR w postaci ciągu znaków ASCII bez protokołu.

Dane mogą być pozyskiwane przez porty RS232 lub IP.

Dostępne są następujące typy buforów:

Bufor BUENO Bufory

BUENO – bufor danych 25MB z interfejsem TCP/IP

Bufor BUENO umożliwia budowę centralnego systemu zbierania danych o połączeniach z wielu odległych central telefonicznych. Bufor dołączony lokalnie do centrali telefonicznej zbiera wysłane przez centrale dane o połączeniach. Może pracować z centralami wysyłającymi...

tel. (22) 835 61 16
fax (22) 835 67 13

email: biuro@contec.com.pl

Contec IT sp. z o.o. i wspólnicy sp. kom.
ul. Marymoncka 105 pok. 53/55 piętro 3
01-813 Warszawa – Bielany